Högre nyttolast innebär färre turer

Visste ni att trailer- och tippflakskomponenter av Strenx® i tunnare dimensioner ofta blir både såväl starkare som lättare än motsvarande komponenter av vanligt stål i tjockare dimensioner? Inte? [...]

Dyrare däck att vänta

Läget i däckbranschen är minst sagt, turbulent just nu. Efter sanktionerna mot Ryssland har tillgången på råvaror strypts och priserna rusat uppåt. Hittills i år har priserna gått upp med 15 [...]