Visste ni att trailer- och tippflakskomponenter av Strenx® i tunnare dimensioner ofta blir både såväl starkare som lättare än motsvarande komponenter av vanligt stål i tjockare dimensioner?

Inte? Jo, starkare och lättare innebär att nyttolasten ökar och att det krävs färre turer för att transportera en viss mängd material. Samtidigt minskar totalvikten när fordonet är olastat, vilket leder till minskad bränsleförbrukning och miljöfördelar som minskat koldioxidavtryck under produktens livscykel.

Strenx® konstruktionsstål stål från SSAB har extremt enhetliga egenskaper vilket garanterar precision och produktivitet i verkstaden. Stålet levereras med en uppsättning garantier, som snäva tjocklekstoleranser, snäva planhetstoleranser och bockningsgarantier. Dessa garantier säkerställer problemfri tillverkning med varje materialsats. Dessutom kan stålet vanligen bearbetas med samma slags maskiner och tekniker som vanligt stål. En annan fördel vid användning av tunnare ståldimensioner i verkstaden är minskade kostnader för kapning, bockning och i synnerhet svetsning, eftersom det behövs mindre tillsatsmaterial samtidigt som svetshastigheten kan höjas. Konstruktörer kan helt enkelt uppnå imponerande resultat genom att uppgradera från vanligt stål till Strenx® konstruktionsstål – och få möjlighet att utveckla utrustning på ett sätt som inte var möjligt tidigare.