En av sex svenskar säger att deras intresse för att äga elbil har dalat på grund av de höga elpriserna. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Att elpriserna skjutit i höjden riskerar sakta ner omställningen av den svenska fordonsparken. I Kvdbils/Sifos undersökning svarar var sjätte (17 %) att deras intresse för att äga elbil har minskat. Minskningen är störst bland yngre (19 %), utanför storstadsregionerna (20 %) och hos de med inkomster upptill 35 000 kronor (22 %).

De historiskt höga elpriserna har däremot inte påverkat intresset hos de som redan äger en elbil. Endast 2 procent av de som uppgett att de kör elbil i dag svarar att de nu ser annorlunda på sitt elbilsägande.

Har de höga elpriserna påverkat din inställning till att äga en elbil?

Ja, det är mindre intressant i dag – 17 %
Nej, det har inte påverkat min inställning – 73 %
Vet ej – 9 %

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 16-19 mars 2022. Totalt intervjuades 1145 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.