Den 23 augusti öppnas den sista utlysningen av Klimatklivet för 2022. Även inför denna ansökningsomgång anordnar Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen information och rådgivning. Något som har blivit lite av en tradition.

-Vi hjälps åt att hålla i informationstillfällena och utveckla formerna för dem. Den här gången är det Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten som har huvudansvaret säger Love Frykman, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för olika investeringar som minskar klimatutsläpp och bidrar till grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

I anslutning till den digitala informationsträffen finns det även möjlighet att boka individuell rådgivning.

Anmälan görs senast den 21/8

Utlysning för stöd till publik laddinfrastruktur
Genom Klimatklivet kan du även söka stöd för publik laddinfrastruktur. Det vill säga laddplatser som har betallösningar och är tillgängliga för allmänheten. Sedan tidigare i år har detta stöd lyfts ur den ordinarie ansökningsomgången av Klimatklivet till ett separat anbudsförfarande som föregås av ett samråd. Den som önskar söka stöd för publik laddinfrastruktur kan i samrådet behöva peka ut aktuella platser och motivera varför dessa bör prioriteras. Instruktioner för hur du deltar i samrådet publiceras på Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida 23 augusti.

Mer om Klimatklivet hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida.