Stort tapp för svenska flygplatser

Under februari månad flög 271 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 90 procent jämfört med februari i fjol med 2 631 000 resenärer. Det försämrade läget för flygmarknaden [...]

Nybilsregistreringen vänder uppåt

Under februari 2021 nyregistrerades 23 586 personbilar. Det är en ökning med 5 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon [...]