Trafikmagasinet har 2022 funnits i 39 år. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Tidningen är rikstäckande och politiskt obunden. Som framgår av namnet är Trafikmagasinet en tidning; ett magasin.
Tidningens medarbetare har ambitionen att bevaka allt som berör kommunikationer, med tonvikt på sådant som har högt informations- och nyhetsvärde. Tidningen distribueras via posten och når beslutsfattare och nyckelpersoner inom näringslivet som vill vara informerade om trafik- och transportlösningar.

Tidningens syfte: Ambitionen är att ge en allsidig bevakning av det som är aktuellt inom transportbranschen (innefattande sådant som tung trafik, spedition och logistik, järnvägs-. sjö- och flygtransporter) samt inom området infrastruktur (väg- och bannät, farleder, terminaler, hamnar etc).