Under februari 2021 nyregistrerades 23 586 personbilar. Det är en ökning med 5 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i februari 33 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, gasbilar samt laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km.

Av nyregistrerade personbilar stod dieselbilarna för 21 procent, en minskning med 6 procentenheter jämfört med februari föregående år. Laddbara personbilar stod för 34 procent av nyregistreringarna, mot 24 procent under samma månad 2020.

Under månaden avregistrerades 21 086 personbilar, vilket betyder att personbilsparken ökade med 2 500 fordon. Exporterade personbilar stod för 40 procent av avregistreringarna under februari.

Antal nya lätta lastbilar (totalvikt upp till 3,5 ton) var i februari 3 018 (+45 procent) och antal nya tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) var 556 (+10 procent).