”Sverige måste söka sanningen om Estonia”

– Vi vädjar till regeringen och statsminister Stefan Löfven att ta det beslut som borde ha tagits för länge sedan. Vi efterlyser en OBEROENDE internationell utredning av olyckan för att få fram en förklaring till olyckan som baseras på fakta och inte på antaganden. Ett minimikrav är att den åtgärd vidtas som forskarna efterlyst – det vill säga en undersökning och dokumentation av vraket genom dykning på plats.
En äkta rättsstat måste rimligen göra allt för att söka full klarhet kring en katastrof av den här omfattningen. Detta har Sverige inte levt upp till. Nu, efter 25 år, är det hög tid att ändra på det.”

Detta skriver företrädare för Stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga, SEA, samt Estoniagruppen i Sveriges riksdag: De menar att Sverige bör söka en förklaring till Estoniaolyckan som baseras på fakta och inte på antaganden. De menar att ett minimikrav är den åtgärd som forskarna efterlyst – en undersökning av vraket genom dykning.