För sex år sedan avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige. Transportstyrelsen som varje år genomför en undersökning på besiktningsmarknaden kan konstatera att priserna stigit i genomsnitt med nio procent. Det är mer än KPI (konsumentprisindex). I rapporten kan man även läsa att antalet lördags öppna stationer minskat med 28 procent.