Jämför man första halvåret med andra halvåret 2018 är skillnaderna stora. Under första halvåret ökade försäljningen av nya personbilar och lätta lastbilar med 8 procent respektive 24 procent jämfört med samma period 2017. Under andra halvåret minskade istället försäljningen av både personbilar och lätta lastbilar med 23 procent.

Det är tydligt att bilmarknaden 2018 till stor del påverkats av införandet av bonus malus den 1 juli. Stora volymer personbilar och lätta lastbilar nyregistrerades före den 1 juli för att undvika högre fordonsskatt. En del av dessa bilar står fortfarande osålda i bilhandelns lager sex månader senare.

Nyregistreringar

I december nyregistrerades 22 939 personbilar vilket är en minskning med 33,9 procent jämfört med december 2017. Största märke var Volvo med 19,9 procent av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,7 procent och Renault med 8,7 procent andel.

Under helåret 2018 nyregistrerades 347 180 personbilar, en minskning med 7,1 procent jämfört med 2017. Största märke för helåret var Volvo med 20,1 procent av registreringarna, därefter Volkswagen med 15,4 procent och Kia med 6,6 procent.

Under 2018 nyregistrerades 56 741 lätta lastbilar. Detta är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2017 och det högsta antalet lätta lastbilar som nyregistrerats i Sverige under ett enskilt år. Största märke för helåret var Volkswagen med 29,9 procent av registreringarna, därefter Ford med 15,2 procent och Mercedes med 11 procent andel. Tunga lastbilar ligger kvar på samma nivåer som 2017 medan registrering av husbilar ökade med 15 procent under 2017.

Källa: Vroom

Lätta lastbilar (max 3,5 ton) blir vanligare på våra vägar.