EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, har valt ut elva europeiska företag och universitet till ett internationellt samarbetsprojekt kallat Rewofuel. Målet är att projektet ska resultera i en mängd bioraffinaderier över hela Europa, som kan använda rester från skogsindustrin till att producera biobränsle. Den totala budgeten är 19,7 miljoner euro.
Målet är att projektet ska resultera i en mängd bioraffinaderier över hela Europa, som kan använda rester från skogsindustrin till att producera biobränsle.
Det svenska cleantech-företaget SEKAB E-Technology från Örnsköldsvik är ett av ovanstående företag.