Ett nytt EU-projekt har beviljats medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF), där Trelleborgs Hamn tillsammans med sin partnerhamn, och tillika corehamn, Rostock Hamn, beviljats bidrag om totalt cirka 141 miljoner kronor varav Trelleborgs Hamn AB:s del är cirka 94 miljoner kronor.

Namnet för projektet går under arbetsnamnet ”Rail-IT-MoS”.

Trelleborgs Hamn kommer agera koordinator i projektet med anledning av som hamnen själva säger i ett pressmeddelande goda erfarenhet i denna typ av projekt.

I Rostock Hamn har man beviljats bidrag för effektivisering och ombyggnation av befintlig järnvägsinfrastruktur. Trelleborgs Hamn har beviljats bidrag för färdigställande av den östra delen av hamnen inkluderat asfaltering, fyllning, beläggningsskikt, kanalisering, installation av el, IT och telekomutrustning samt belysningsmaster på tre utmärkta områden (se bild).

EU-projektet ”Rail-IT-MoS” blir det femte pågående EU-projektet i Trelleborgs Hamn.