Höstens flygresande har fått en stabil start drivet av en stark efterfrågan på utrikesflygresor som håller i sig och främst inom Europa. Under september månad flög närmare tre miljoner resenärer via Swedavias flygplatser, en ökning med fem procent jämfört med september i fjol.

Sett till resandet jämfört med före pandemin 2019 hade Luleå Airport fortsatt starkast utveckling. I slutet av september öppnade Arlandas nya marknadsplats, som tillsammans med den nya säkerhetskontrollen markant bidrar till flygplatsens utveckling och en förbättrad upplevelse för resenärerna, meddelar Swedavia

Utvecklingen av Arlanda fortsätter och under september öppnade första delen av den nya 11 000 kvadratmeter stora Marknadsplatsen, den största satsningen någonsin på flygplatsens kommersiella utbud.

Totalt reste nära 3 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser under september, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med september 2022 och utgör 80 procent av resandet före pandemin, 2019. Utvecklingen är fortsatt främst driven av ett ökat utrikesresande via Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport. Utrikesresandet ökade totalt sett med 8 procent till drygt 2 miljoner resenärer jämfört med september förra året, medan inrikesresandet minskade med 5 procent till drygt 740 000 resenärer.

Stockholm Arlanda Airport hade nära 2 miljoner resenärer under månaden, en ökning med 6 procent jämfört med september förra året. Utrikesresandet ökade med 8 procent till nära 1,7 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 2 procent till drygt 300 000 resenärer.

Göteborg Landvetter Airport hade nära 500 000 resenärer under september, en ökning med 8 procent jämfört med förra årets september. Utrikesresandet ökade med 11 procent till drygt 400 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 12 procent till drygt 57 000 resenärer.