Nio EU-kontor, som tillsammans representerar stora delar av Finland (från Helsingfors och norrut), norra Norge och norra Sverige, har lämnat in en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i samband med halvtidsutvärderingen av Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Huvudbudskapet är följande: Norra Europa spelar en avgörande roll för EU:s utveckling och utgör EU:s port till Arktis. Hela EU:s ekonomi är beroende av transporter i, till och från denna region och det bör även avspeglas i de utpekade stomnätskorridorerna. Därför föreslår regionerna att två av stomnätskorridorerna förlängs från Stockholm/Örebro och Helsingfors till Haparanda/Torneå och Narvik.