Transportstyrelsen har stoppat simulatortesterna för människor med synfältsbortfall/defekt i synfältet. Detta sker i avvaktan på resultatet av en utvärdering av en test som märkligt nog visat att personer med mycket stora synfältsbortfall har klarat körningen. På Transportstyrelsen förstår man inte hur personer med stora synfältsbortfall kunnat klara testerna. Utvärderingen ska vara klar innan januari 2019, men till dess har man stoppat testerna.