En cynisk värld

När man som minst anar det kan man tappa fotfästet och falla. Då gäller det att ta sig upp igen. Någon har vackert uttryckt det hela på följande sätt: ”Our greatest glory as human beings is not in never falling, but in rising every time we fall.” Detta är dock föga tröst då man drabbas av utbrändhet, stress, en arbetsskada eller till exempel en whiplash-skada. Många biter ihop trots sveda och värk. De kanske har en godkänd arbetsskada från Försäkringskassan med intyg ifrån Yrkes-och miljömedicin, men AFA´s försäkringsläkare har av olika skäl inte den uppfattningen att ens yrke orsakat detta. Det finns även de som fått en whiplash-skada som gjort sig påmind efter för lång tid, vilket inte räckt till ersättning från Försäkringskassan. I grund och botten handlar det då om att förringa och nedvärdera en människa. Ja, trycka ner en långt ner i skorna. Det ligger här nära till hands att fundera hur det sett ut om Försäkringskassan hade varit en bilprovningsanläggning. Då hade kanske följande scenario utspelat sig:

  • Får jag körförbud nu när jag har dåliga bromsar?
  • Nej, varför då? Du har ju handbroms i bilen!
  • Är det ett problem att jag inte har någon passagerardörr?
  • Nej, det påverkar inte din körförmåga!
  • Tyvärr fungerar inte mina strålkastare.
  • Det gör inget! Kör på dagen då det är ljust ute!
  • Jag har glapp i styrningen.
  • Det gör ingenting, det finns många som är darrhänta!