På fel väg

Europavägar förbinder Europas länder. I Sverige finns det totalt elva Europavägar, men är det inte minst sagt märkligt att vissa sträckor på våra Europavägar inte håller måttet (inte minst E45:an i norra Sverige)? De krav som per definition ställs är att en Europaväg i Sverige är bland annat att den ska vara minst 8,4 meter bred, och inte gå runt tätbebyggda områden, och ska ha tillräcklig kapacitet för att undvika köbildning. Om vi tittar på Sveriges pulsåder E4:an kan vi konstatera att här slipper bilisterna åka genom tätbebyggda områden (undertecknad minns en tid då man fick åka igenom Gränna), men hur är det egentligen med köbildningen? När jag åkte förbi Ljungby och kanske var bil 50 i en enfilig motorvägskö bestämde jag mig för att skriva dessa rader. Åkte jag verkligen på Sveriges pulsåder E4:an och tankarna gick osökt till hur det är att köra på Autobahn eller varför inte på en Highway i USA.

Sedan har vi det här med underhåll av vägnätet. Fakta är att staten satsar allt mindre på underhåll av vägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har anslaget (per körd mil) minskat drastiskt: mer än 30 procent räknat i fasta priser. Hur tänker då man från statligt håll? Fram till år 2040 förväntas den tunga lastbilstrafiken öka markant och när det gäller personbilstrafiken förväntas denna öka med över 30 procent enligt Trafikverkets basprognos. Här är det de lägst trafikerade vägnätet som kommer att drabbas. Inte minst i Norrland, där 19 av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger norr om Dalälven.