Igår öppnade Göteborgs nya älvförbindelse Marieholmstunneln för trafik. Tunneln kommer att avlasta Tingstadstunneln med tiotusentals fordon varje dygn.

Marieholmstunneln är en del i det Västsvenska paketet och ökar tillgängligheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och västra Hisingens industrier. Den knappt 500 meter långa tunneln har byggts som en så kallad sänktunnel.

Det är tio år sedan Trafikverket inledde projektet som kommer att betyda mycket för ökad framkomlighet i Göteborgstrafiken. Den nya tunneln avlastar Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn – vilket gör att också den kommer att få dramatiskt ökad framkomlighet.

Fakta om Marieholmstunneln
Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta Älv och Trafikverkets prognoser gör gällande att drygt 50 000 fordon kommer att passera genom Marieholmstunneln varje dygn.

Tunneln ansluter E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen med E6 Tingstadsmotet och Ringömotet på Hisingen, och den har två tunnelrör med tre körfält i vardera körriktningen. Totalt väger tunneln 250 000 ton.