Etik och ansvar i yrkeslivet!

Som journalist får jag ständigt höra följande bistra uppmaning: ”Det där som jag säger nu får du inte skriva!” I detta sammanhang vill jag ge en eloge till alla som vågar berätta obekväma fakta. Framförallt till de visselblåsare som vågar berätta saker som är dolda för allmänheten. Att på detta sätt ”läcka” en nyhet kan visserligen få ödesdigra konsekvenser för till exempel den anställde som påtalar (och gör publikt) ett korrupt förfarande inom ett företag eller en organisation. Det finns många exempel på ”läckor” som vågat avslöja saker som är uppåt väggarna. Ibland blir effekterna stora som vid Watergateskandalen som ledde till Nixons avgång, eller då en visselblåsare avslöjade den amerikanska tobaksindustrin som medvetet framställde cigaretter som ökade beroendet och då använde cancerogena produkter. I Sverige kan nämnas Bofors- och IB-affären och i Trafikmagasinets värld den visselblåsare, tillika kartograf på Sjöfartsverket, som vågade trotsa en myndighet, där straffet blev yrkesförbud, utfrysning och omplacering (se text på sidan 9). Anmärkningsvärt är att denna visselblåsare efter mycket strid fick rätt i Högsta domstolen, men aldrig fått en ursäkt av svenska staten. Frågan är om denne visselblåsare någonsin kommer få detta en vacker dag? Trafikmagasinet tar gärna tips på sådant som är uppåt väggarna (utan att avslöja källan). Det kan vara de som blåser i visselpipan för att avslöja oegentligheter, såsom miljöfarlig verksamhet, mutbrott eller allvarliga säkerhetsbrister.

/Chefredaktör Johan Rietz