Foto: Port of Skellefteå

Nu inleds bygget av Port of Skellefteås nya kaj, som Skellefteå kommun och Peab Anläggning AB kommer att utföra tillsammans. Hållbarhet är projektets främsta ledstjärna.

Projektet omfattar en ny kaj på norra sidan av Kallholmsfjärden och muddring samt färdigställa upplagsytor i anslutning till kajen. Port of Skellefteå har som mål att bli en utsläppsfri verksamhet och även byggandet av den nya kajen kommer präglas av ett hållbarhetstänk. Det går i linje med Skellefteå kommuns övergripande vision om ett hållbart Skellefteå, det skriver Port of Skellefteå i ett pressmeddelande .

I projekteringsfasen har det aktivt arbetats för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en hållbar anläggningsprocess. Särskilt fokus har legat på kajens slutanvändning med klimatåtgärder såsom stålpålar baserade på stålskrot som tillverkats med fossilfri teknologi samt betong med lägre klimatpåverkan och insatser för ökad biologisk mångfald.

Fakta:
Utifrån den extra ordinära samhällsomvandling som pågår i Skellefteå beräknas dagens hamnverksamhet inte klara det kommande behovet av in- och utgående transporter avseende storlek, logistiska förutsättningar och djupet på havsbotten. Därför är en ny kaj som klarar dessa krav nödvändigt.

Den nya kajen planeras att vara 275m lång, 28m bred och med ett ramfritt djup på 12,5m, vilket är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen förbereds även för att möjliggöra en fossilfri verksamhet.

Den nya kajen vid Port of Skellefteå beräknas vara på plats mot slutet av 2027.