Jag är fortfarande konfunderad

År 2000 skrev jag en ledare i denna eminenta tidskrift, som handlade om att jag var konfunderad. Den handlade om hur enkelt och snabbt det var att med bil ta sig över bron till Danmark från Malmö, men också ett märkligt fenomen som gjorde mig konfunderad. Vid överfarten med färja till Helsingör i Danmark från Helsingborg längre upp i Öresund fick passagerarna nämligen endast köpa cigarretter på svenskt farvatten medan öl, vin och sprit endast fick köpas på danskt farvatten. Så här 18 år senare har ingenting hänt. Det här minst sagt märkliga fenomenet finns kvar än i dag, vilket gör att jag fortfarande är konfunderad.

Inget nytt under solen

För över 20 år sedan skrev jag även en annan ledare där jag noterade att Näringsdepartementet var det departement som upphandlade såväl mest – som sämst. På detta departement hade man dålig överblick över vilka upphandlingar som gjordes och hur de hade gått till, enligt riksdagens revisorer. Än i dag är detta ett problem (som inte bara gäller Näringsdepartementet), så även användningen av konsulttjänster som fortfarande har stora brister, då dessa används i tid och i otid. De flesta myndigheter (enligt Riksrevisionen) kan fortfarande år 2018 bli bättre på upphandling och inköp av konsulttjänster; bland annat genom att bättre analysera och planera sina kompetensbehov, förbättra beställarkompetensen samt utvärdera konsulttjänsternas resultat. Riksrevisionen skriver i år ”att det finns risk för att flertalet myndigheters inköp av konsulttjänster inte är effektiva då man inte hushåller med statens resurser på ett effektivt sätt.” När jag läser dessa rader om resursslöseri är jag lika konfunderad nu som jag var för 20 år sedan, då detta också var på tal.

Johan Rietz Chefredaktör