Idag, den 10 juni uppmärksammar järnvägens aktörer i Europa vikten av att plankorsningar passeras på ett säkert sätt. Budskapet är: Var rädd om dig – tågets stoppsträcka är lång.

Där väg och järnväg möts uppstår risker. Tåg kan ha en stoppsträcka på mer än en kilometer, det betyder att trafikantens uppmärksamhet är central för att förhindra olyckor. Att notera och respektera vägmärken och signaler och se upp för tåg. Att inte chansa framför ett tåg, att inte krypa under nedfällda bommar. Att ta sig ut ur mobilbubblan och se sig för. Att stanna, titta och lyssna.

– Du som passerar en plankorsning med privatbil, i yrkestrafik, som fotgängare eller cyklist måste vara uppmärksam och se dig för. Chansa inte. Tåget kan inte stanna och du utsätter dig och andra för livsfara. Det är illa nog. För lokföraren handlar det också om den ständiga oron för att man i sitt jobb riskerar att bidra till att en människa i värsta fall dör. Den oron bär många av våra medarbetare med sig dagligen, säger Peter Sjöquist, SJs trafiksäkerhetschef.

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att öka säkerheten vid plankorsningar, uppmärksammar Trafikverket tillsammans med Tågföretagen och andra branschaktörer den Internationella Plankors­ningsdagen – (ILCAD – International level crossing awareness day) den 10 juni. Även dagarna efter denna kommer Trafikverket att informera i olika kanaler.

I järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Korsningarna har olika skyddsanordningar beroende på hur många vägtrafikanter som passerar där. Olyckor i plankorsningar kan på generell nivå sägas inträffa med vägfordon utanför tätorter och med gående inom tätorter. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Mer än hälften av dessa är suicid. Det inträffar varje år många tillbud vid plattformsövergångar men tack och lov är antalet olyckor där trots allt lågt.

Men det är inte bara trafikanten som behöver fokusera på säkerheten vid plankorsningar och platt­forms­övergångar. För att öka säkerheten pågår arbete på Trafikverket med att bygga om, förbättra sikten och även ta bort plankorsningar. Trafikverket tar även initiativ till nya och fler säkerhetslös­ningar som alternativ till fysiska skyddsanordningar

– Säkerheten vid plankorsningar är en mycket viktig fråga. Det är bra att det riktas uppmärksamhet även internationellt kring det här problemet. Trafikverket verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Men vi behöver också prata om att man som trafikant behöver förvissa sig om att det inte kommer tåg. Alla ska komma fram tryggt – både trafikanter och människor ombord på tåget – och vi behöver alla bidra till detta, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.