Regeringen har meddelat att man har infört en tillfällig skattefrihet för förmån av laddning på arbetsplatsen som en del av sina insatser för att främja hållbar mobilitet och övergången till eldrivna fordon. Den nya åtgärden kommer att underlätta för företag och anställda att investera i elbilsladdningsinfrastruktur och samtidigt minska de ekonomiska hindren för att anamma denna miljövänliga teknologi.

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av laddning på arbetsplatsen kommer att gälla under en treårsperiod och kommer att gälla alla anställda som laddar sina elbilar på arbetsplatsen. Det innebär att förmånen inte kommer att beskattas som en del av den anställdes inkomst.

Regeringen är fast besluten att minska koldioxidutsläppen och främja en renare och mer hållbar vagnpark. Genom att underlätta för anställda att ladda sina elbilar på arbetsplatsen kommer fler att kunna överväga att skifta till eldrivna fordon och dra nytta av de lägre driftskostnaderna och de miljömässiga fördelarna som dessa fordon erbjuder.

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av laddning på arbetsplatsen började gälla den 1 juli i år och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringen har börjat gälla. Bestämmelserna slutar att gälla den 30 juni 2026. Under denna period kommer arbetsgivare att kunna installera och uppgradera laddningsinfrastrukturen på sina platser utan att anställda behöver betala skatt på denna förmån.

Regeringen kommer också att genomföra ytterligare åtgärder för att underlätta övergången till eldrivna fordon, inklusive att öka antalet offentliga laddningsstationer och investera i forskning och utveckling av ny batteriteknik.

Denna tillfälliga skattefrihet för förmån av laddning på arbetsplatsen är ett tydligt steg framåt för att uppmuntra hållbar mobilitet och stärka Sveriges position som en ledande nation inom elektrisk transport. Genom att underlätta för anställda att ladda sina elbilar på arbetsplatsen tar vi ett stort steg mot att minska utsläppen och skapa en renare och mer hållbar framtid.