Under påsken har det industrispår som Stockholms Hamnar byggt till Stockholm Norvik Hamn kopplats samman med järnvägsnätet och elektrifierats. Det möjliggör en direkt järnvägsanslutning till och från hamnen i Green Cargos intermodala nätverk för nationella och internationella transporter.

Stockholms Hamnar har byggt drygt fyra kilometer industrispår för att koppla samman Stockholm Norvik Hamn med järnvägsnätet, en investering motsvarande 800 miljoner kronor.

Att koppla samman Stockholm Norvik Hamn med järnvägsnätet är en viktig förutsättning för hållbara transporter och för att ha en god service till våra kunder, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholm Hamnar.

Nu kan kunder boka transporter direkt via Green Cargo som erbjuder en intermodal transportlösning enligt tidtabell inom hela Green Cargos nätverk.

Det är en milstolpe att järnvägen nu är klar att trafikeras. Vi ser fram emot att kunna möta marknadens behov av klimatsmarta transportlösningar till och från den nya hamnen, säger Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo.

Industrispåret är 4400 meter långt plus 360 meter spår på hamnplanen för att kunna lasta och lossa vagnar. En bangård har byggts med två spår på vardera 750 meter där tåg kan sättas samman, plus ett stickspår på 100 meter. Stockholms Hamnar äger och ansvarar för driften av järnvägslinjen. 

Stockholm Norvik Hamn öppnar 2020 och består av två delar. En containerterminal som ersätter containerterminalen i Frihamnen i Stockholm och drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder. Den andra delen är en roro-terminal för rullande gods som drivs av Stockholms Hamnar.

Foto och källa: Stockholms hamnar