Vision utan aktion är en dagdröm, aktion utan vision är en mardröm – så lyder ett japanskt ordspråk. I en snabbrörlig värld finns det många bollar att springa på. Men hur säkerställer man att så många bollar som möjligt träffar rätt?

På Järnvägsbranschens samverkansforums, JBS, strategidag lades grundstenarna för en vision för järnvägsbranschen i en värld där stora megatrender förändrar spelplanen i realtid. Självfallet kräver dagens höga förändringstakt ett agilt förhållningssätt. Samtidigt måste vi ha ett mer långsiktigt roder att hålla oss i. Logiken i järnvägssystemet är långsiktig systematisk planering av stora flöden av gods, pendlare och resande. Det gäller då för vår bransch att nå upp till krav på en stabil och långsiktigt hållbar leverans som också klarar anpassningen till snabba förändringar. Under hösten rullar visionsarbetet på i högt tempo med stöd av Kairos Future och förhoppningsvis kan vi presentera en inriktning på Järnvägsdagen den 29 november. Årets stora branschdag blir därmed extra intressant med fokus på både här och nu och hur vi genomför de stora framtidsinvesteringarna i vårt järnvägssystem, säger Tågföretagen i en pressrelease.

Banavgifterna höjs kraftigt

På JNB-dagen som årligen anordnas av Trafikverket var fokus på tågplan 2025. Ett betungande besked är de ökande banavgifterna för godstrafiken som höjs med nästan 40 procent från 2024. Naturligtvis kommer detta få stora konsekvenser för prisbilden för transport av gods på järnväg.