Trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen fortsätter de att höra till de värsta fartsyndarna på våra vägar. En studie som gjorts av VTI visar att hastighetsöverträdelserna ligger på ungefär samma nivåer som 2017.

Studien har avgränsats till två vägsträckor där andelen taxitrafik är hög: E4 mellan Stockholm och Arlanda och riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter. Därhar hastighetsmätningar med laser gjorts av NTF under perioderna april – juni 2017 och april – juni 2019. Mätresultaten har därefter analyserats av VTI.

Resultaten från studien visar att fler än 90 procent av taxiförarna kör för fort på de studerade vägsträckorna där hastighetsbegränsningen är 80 km/tim.

– Både taxi och vanliga personbilsförare är dåliga på att hålla hastighetsgränsen, men efterlevnaden hos taxi är sämre. Det innebär att taxi bidrar till att dra upp hastighetsnivåerna på de studerade vägarna, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI som har lett studien.

– Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, men det återspeglas inte på vägen när det gäller hastighetsefterlevnad. Det behövs nya arbetsmetoder för att få företag att prioritera frågan.

Att följa hastighetsbegränsningarna är avgörande för att minska antal dödade och skadade i trafiken. Om medelhastigheten minskar med 1 km/tim kan 15 liv per år sparas, visar beräkningar. Yrkestrafiken har ett särskilt ansvar för att påverka trafikrytm och hastighetsefterlevnad hos andra trafikanter.

 

Källa: VTI