Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

MRF och Däckbranschen i Sverige har i en gemensam skrivelse till Transportstyrelsen flaggat för en bekymmersam situation för däckverkstäderna. De skriver att redan idag är det en kort period mellan 31 mars då man måste ha vinterdäck vid vinterväglag och till 15 april då man inte får ha dubbdäck.

På grund av rådande pandemisituation, med kunder som inte vill eller kan byta däck på grund av sämre bemanningsläge på verkstäderna, – så ser branschen ett behov av att förlänga tiden då man får köra med dubbdäck i minst två veckor. Det finns en överhängande risk att däckverkstäderna inte kommer att kunna skifta på alla bilar och att de därmed blir olagliga att framföra efter 15 april. Nu har alltså Transportstyrelsen anmanat skrivelsen och beslutat att förlänga förbudet till den siste april.

Undantaget ska underlätta däckbyte för både däckbranschen och fordonsägare under rådande pandemisituation. Detta för att riskgrupper inte ska riskera att utsättas för smitta. Men även för att undvika att fordonsägare riskerar att köra olagligt på grund av begränsad bemanning på verkstäderna.

Fordonsägare får nu längre tid på sig att hinna byta till sommardäck. Men vi uppmanar fordonsägare som kan byta däck i tid före den 15 april att också göra det. Detta för att undvika rusning till verkstäderna i slutet av månaden, säger Hans Norén, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kan utifrån särskilda skäl i fordonsförordningen medge undantag från dubbdäcksförbudet. Beslutet att tillfälligt tillåta dubbdäck till och med den 30 april 2020 gäller alla fordon, alltså både lätta och tunga fordon.

Beslutet gäller enbart för år 2020.