Trelleborgs Hamn AB har lämnat in en av de tre svenska ansökningar som föreslagits få medfinansiering i EUs Connecting Europe Facility (Transeuropeiska transportnätet) Blending Call.

Projektet som har arbetsnamnet LARS – Long Term Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg har beviljats bidrag på 10,4 Miljoner Euro, till fortsatt utbyggnad av hamnen.

Trelleborgs Hamn Vision 2023

Foto och källa: Trelleborgs Hamn