Bogserbåtsoperatören Svitzer har inlett den andra fasen av utvecklingsarbetet med världens första hybridelektriska bogserbåt som kan köras på metanol. Fartyget planeras för sjösättning under andra halvan av 2025 och ska då sättas in i Svitzers bogserbåtsflotta i Göteborgs hamn.

Svitzer har genomfört tekniska studier för att fastställa genomförbarheten av denna typ av fartyg utifrån de tuffa driftskrav en bogserbåt har. Designarbetet kommer nu att påbörjas av Svitzer och marinarkitektbolaget Robert Allan Ltd.

Svitzers beräkningar visar att man med grön metanol i tanken förhindrar utsläpp av ungefär 1 300 ton koldioxid årligen jämfört med fossilbränslebaserade fartyg med samma dimensioner inom Svitzers globala flotta.

Fartyget kommer att använda ett elektriskt framdrivningssystem med metanolbränsleceller och batterier som ger en bogserbåt med längre uthållighet och färre operativa begränsningar än ett rent batteridrivet fartyg. Metanolbaserade generatorer kommer att ge reservkraft vid behov utan att behöva använda en sekundär bränslekälla.

Utplacering i Göteborgs hamn
Svitzers beslut att placera bogserbåten i Göteborgs hamn är naturligt då bolaget erbjudit bogseringstjänster till kunder i Göteborgs hamn i årtionden. Driftsföreskrifter för metanolbunkring har funnits på hamnen sedan 2022, där flera unika och tekniskt avancerade operationer redan genomförts. Ett exempel är bunkringen av Stena Germanica tidigare i år, som blev världens första metanolbunkring från ett bunkerfartyg till ett icke-tankfartyg. Hamnen strävar efter att bli den primära hubben för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa.

Läs mer om svitzer här