Besättningen på Viking Lines fartyg M/S Amorella tilldelades den 20 september det ansedda priset Sea Sunday för sin professionella insats vid grundstötningen på Åland för ett år sedan.

Viking Lines fartyg Amorella går i daglig trafik mellan Stockholm, Mariehamn och Åbo. Den 20 september 2020 fick fartyget bottenkänning sydost om Långnäs på Åland. Bottenkänningen orsakade en läcka i fören. En allvarligare olycka kunde undvikas eftersom fartygets besättning lyckades navigera fartyget till stranden på Järsö. Vid tidpunkten fanns det 281 personer ombord. Ingen blev skadad.

Jag är särskilt tacksam för att vi kunde undvika en andra bottenkänning vid den andra kanten av farleden. Vi styrde fartyget kontrollerat mot stranden och undvek på så sätt ytterligare skador. I sådana här situationer testas besättningens förmåga att arbeta tillsammans som ett team. På den här punkten lyckades vi utmärkt, säger fartygets befälhavare Rune Fellman.

Den 20 september 2021 tilldelades M/S Amorellas besättning Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday för sitt professionella agerande. Priset är ett erkännande för en förtjänstfull insats för sjösäkerheten. Det inrättades 1997 av de finländska myndigheterna samt organisationer inom både yrkes- och fritidssjöfart.

Prisnämndens motivering lyder: Evakuering av passagerare och besättning från ett passagerarfartyg kräver stor yrkeskunnighet och regelbunden övning i samarbete med olika aktörer. M/S Amorellas besättning under ledning av Rune Fellman skötte evakueringen säkert och professionellt. Enligt passagerarnas respons vidtogs räddningsåtgärderna lugnt och på ett sätt som fick passagerarna att känna att de var i trygga händer och att deras evakuering skulle löpa smidigt.

– Det här erkännandet visar att man följer med och uppskattar det säkerhetsarbete som utförs till sjöss. Jag vill å hela min besättnings vägnar rikta ett varmt tack till organisationerna inom sjöfartsbranschen. Även om det redan gått ett år sedan olyckan, kommer jag garanterat alltid att minnas den dagen. Jag tror att alla involverade känner på samma sätt, säger Rune Fellman.

Viking Lines fartyg Amorella