7 av 10 bilister upplever att det är svårt att se fotgängare som inte har reflex. 81 procent tycker dessutom att det borde vara lagstadgat att bära reflex när det är mörkt. Det visar en enkät i samband med Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

I en undersökning som genomfördes i samband med Synbesiktningen 2023* uppgav 7 av 10 bilister att det är svårt att se gångtrafikanter som inte bär reflex. 8 av 10 ansåg att det, i likhet med cyklister, borde vara lagstadgat för fotgängare att bära reflex när det är mörkt. Vidare uppgav 65 procent att de upplever att det är svårare att köra bil i mörker.

Syns 100 meter tidigare med reflex

För att synas i mörker är reflexen avgörande. Statistik från Trafikverket** visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meters avstånd för en bilist när det är mörkt. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll.

  • 73 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt se fotgängare som inte bär reflex.
  • 81 procent anser att det borde vara lagstadgat för fotgängare att bära reflex i mörker.
  • 65 procent upplever att det är svårare att köra bil i mörker.

* Synbesiktningen 2023 genomfördes under perioden 2–31 oktober. 1 715 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 119 bilister gjorde ett syntest.