Återhämtningen för flygresandet fortsatte under 2023, främst drivet av ökat utrikesresande och ett stärkt linje- och destinationsutbud på Stockholm Arlanda Airport. Under året flög fler än 32 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med i fjol och cirka 80 procent av nivåerna före pandemin. 

Under helåret 2023 reste fler än 32 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med helåret 2022. Utrikesresandet ökade med 19 procent till nära 24 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 10 procent. Under december som enskild månad reste totalt sett drygt 2,2 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser. Nära 1,7 miljoner reste utrikes, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med december förra året. Inrikesresandet minskade med 13 procent till nära 600 000 resenärer under december jämfört med december i fjol.

Med den nya moderna säkerhetskontrollen i Terminal 5 på Arlanda har väntetiderna i säkerhetskontrollen på kortats markant. I december var väntetiden för resenärerna som passerade i den nya säkerhetskontrollen i genomsnitt under 2 minuter.

Arlanda dominerar

Stockholm Arlanda Airport hade nära 22 miljoner resenärer totalt sett under 2023, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2022. Utrikesresandet ökade med 20 procent till drygt 18 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 13 procent till fler än 3,5 miljoner resenärer. Under december månad hade Stockholm Arlanda Airport drygt 1,5 miljoner resenärer under, en ökning med 3 procent jämfört med december i fjol. Utrikesresandet ökade med 7 procent till drygt 1,3 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 12 procent till nära 250 000 resenärer.

Göteborg Landvetter Airport hade drygt 5 miljoner resenärer under 2023, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Utrikesresandet ökade med 18 procent till fler än 4,5 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 8 procent till nära 700 000 resenärer. Under december månad hade Göteborg Landvetter Airport drygt 350 000 resenärer, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med december 2022. Utrikesresandet ökade med 10 procent till drygt 300 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 21 procent till drygt 40 000 resenärer.