Enligt Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister, upplever 8 av 10 att de bländas av mötande trafik. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde personbil hade brister i kommunikationssystemet såsom strålkastare och ljus. 

Under julhelgen är det många som är ute i trafiken och ofta är väderförhållandena extra utmanande under den här tiden på året med mörker, halka, snö och tät trafik på de stora trafiklederna.

Ser sämre i mörker

Synoptik i samarbete med Bilprovningen genomför årligen Synbesiktningen. 2023 års undersökning visar att närmare 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre när de kör i mörker och 8 av 10 att de bländas av lyktorna från mötande fordon. Det är inte bara mörkret som ställer till det för bilisterna, även bländande ljus från mötande fordon är ett stort problem. Av de drygt en miljon personbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade var fjärde brister i kommunikationssystemet, såsom felriktade eller inte fungerande strålkastare och ljus.