Den 19 december invigs Hogdalsterminalen som till ytan är bland de största i sitt slag i landet. Terminalen kommer att fungera som en skogsterminal med upparbetning och lagring av skogsråvara.  

Terminalen kommer att vara öppen för alla aktörer, vilket skapar möjligheter för alla skogsägare i regionen som vill vara med att förändra transportsätt till ett miljövänligare alternativ. Terminalen har tillstånd att hantera 200 000kubikmeter skogsråvara per år. Målsättningen är att ta emot 200 tåg per år vilket skulle innebära en besparing av cirka 1 miljon liter diesel.

Fakta om terminalen

  • Målet är att det ska lastas/lossas ca 200 tåg per år från terminalen och det skulle innebära en besparing om ca 1 miljon liter diesel per år vilket motsvarar ca 2 700 ton co2 ekvivalenter/år
  • Terminalen har närmare 1500 meter järnvägsspår och på området kommer förutom lagring även lastning/lossning ske av virke, flis och grot
  • Inmätning kan göras dygnet runt via kameramätning på plats inne på terminalen