Men det är fortfarande många som drabbas. Värst drabbat förra året var Västernorrlands län och störst ökning noterades i Blekinge. Säkrast stod bilen i Kalmar.

De senaste 20 åren har antalet anmälda bilstölder minskat drastiskt i landet (-83,3%). Under 2023 anmäldes 7 882 bilstölder, en nedgång med 3,3 procent jämfört med föregående år då det anmäldes 8 148 stölder. Flest bilstölder i relation till befolkningsmängd hade Västernorrlands län, med 98 anmälningar per 100 000 invånare. Totalt anmäldes 238 bilstölder i länet, vilket är en ökning med 4,8 procent jämfört med 2022. Näst flest bilstölder per 100 000 invånare anmäldes i Gävleborg (97) och på en tredje plats hamnar Örebro (93). Kalmar län visar sig vara den säkraste platsen för bilen, med enbart 45 anmälningar per 100 000 invånare.

I 13 län minskade anmälningarna, och i åtta ökade de. Störst ökning sågs i Blekinge som hade 135 anmälda bilstölder, 37 fler än föregående år vilket motsvarar en uppgång med 37,8 procent. Blekinge följs av Örebro (+18,3 %), Jönköping (+15,1 %) och Halland (+10,3 %). Störst minskning var det i Kalmar län (-37,4 %).

Haparanda värst drabbat
Haparanda i Norrbottens län sticker ut som kommunen med flest anmälda bilstölder per 100 000 invånare (214). Strax därefter hamnar Söderhamns kommun i Gävleborgs län (198) och Högsby kommun i Kalmar län (161). Flest anmälda bilstölder till antalet stod Stockholm för (685), följt av Göteborg (347) och Malmö (237).

Uppgifterna är hämtade från Dina försäkringar sammanställning från Brå