Sjöfart – i skarpt läge

Det går inte att blunda för att fartygstrafiken i Östersjön är minst sagt intensiv. Cirka 2 000 fartyg är ständigt på väg någonstans i Östersjöområdet inklusive Kattegatt. Mot bakgrund av att antalet fartyg väntas öka markant i framtiden kan vem som helst räkna ut vad konsekvenserna skulle bli vid en olycka med ett tankfartyg.

Trafik med tankfartyg svarar för omkring 25 procent av sjötrafikens omfattning, och som bekant är lasten ombord på dessa fartyg knappast bomull eller sockervadd utan råolja och oljeprodukter, som är en kategori av särskilt intresse vad gäller risker och beredskap för oljeutsläpp till sjöss. Under perioden 2000–2016 har oljetransporterna ökat med cirka 55 procent. Glädjande nog sker miljöräddningsövningar titt som tätt där en av världens största miljöräddningsövningar är Balex Delta, som samlar Östersjöländerna en gång om året.

Nytt från förra året var att även landsidan övades med organisationer med ansvar för miljöskyddet på våra stränder, vilket är positivt. Under Balex Delta (som ägde rum utanför Karlskrona i augusti, där man även hade alarmeringsövningar) deltog hela 32 länder i övningarna för att säkerställa att kommunikationsvägarna mellan de deltagande länderna fungerade och var en viktig del av övningen. Detta är glädjande, då detta varit si och så i en svunnen tid. I backspegeln kan nämnas att förra året så gick tankfartyget Makassar Highway på grund den 23 juli i Tjust skärgård och orsakade ett oljeutsläpp med olja som nådde stränderna. Två veckor senare gick ytterligare ett fartyg på grund söder om Helsingborg, men utan att orsaka utsläpp. I båda dessa fall var boven i dramat för mycket alkohol i kroppen hos de som framförde fartygen.

Olyckskorpen kraxar att inga övningar i världen hjälper mot berusade styrmän, som ju kan leda till långtgående konsekvenser för havs- och strandmiljö och för dem som lever längs kusterna. Lösningen går dock att skriva med en mening, som bör ses som en uppmaning: Ställ tuffare internationella krav!

Johan Rietz/ Chefredaktör