60 procent av stockholmarna tror att det vore bra för Stockholm att bygga ut Arlanda.

Det visar en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

– För huvudstadsregionen är goda flygförbindelser och möjligheten att så effektivt som möjligt resa till och från olika delar av världen en förutsättningar för att kunna mäta sig mot global konkurrenter som redan har tillgång till starka flygnav. Därför hoppas och tror vi att Arlandarådet föreslår en expansion så att framtidens kapacitetsbehov kan mötas, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Arlandarådet, som förväntas släppa sin slutrapport under våren, har som uppdrag att ta fram förslag på Arlandas utveckling ur ett helhetsperspektiv, med målet att den ska bli Nordens ledande flygplats.

Stockholms Handelskammare menar att en expansion är nödvändig för att nå det målet.

– Vi tycker att ambitionen att göra Arlanda till Nordens ledande flygplats är utmärkt och ska den visionen kunna bli verklighet måste flygplatsen kunna hantera större trafikvolymer som gör huvudstadsregionen mer tillgänglig och sammankopplad med landet och omvärlden. Det kommer kräva upprustning och expansion med nya landningsbanor, säger Andreas Hatzigeorgiou.

En ny undersökning som Demoskop utförd på uppdrag av Stockholms Handelskammare visar att en majoritet av de boende i Stockholms län också ser att en utbyggnad av Arlanda skulle vara bra för Stockholm.

60 procent av de tillfrågade ställer sig positiva till påståendet. Störst är stödet bland män, 69 procent, samtidigt som samtliga undergrupper har en övervägande positiv andel svarande.

– Stockholm-Uppsala tävlar i en global elitserie.Invånarna och företagen inser hur viktigt det är med en flygplats i världsklass. Det är avgörande för att vi ska kunna uppnå målet att bli Europas bästa huvudstadsregion, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Andreas Hatzigeorgiou

Källa: Stockholms Handelskammare