Anledningen till flygstoppet är att ett nytt dagvattensystem ska byggas. Merparten av arbetet kommer att ske under flygstopp mellan den 28 juni till och med den 17 september 2023.

 

Det är Stockholm Arlandas Airports huvudbana, bana nummer 1 som omfattas av anläggningsarbetet. Landningsbana 1 mäter 3 300 meter. Under arbetet beräknas det att schaktas 50 000 kubik material samt förse banan med 10 000 meter ledningar. I nuläget finns inga uppgifter om störningar i flygtrafiken under anläggningsarbetet.