Vi på Trafikmagasinet uppmärksammade under 2022 att tunga lastbilar ofta underkänns vid kontrollbesiktningen. Men de är inte ensamma, A-traktorernas nedsvärtade ryckte blir inte bättre efter att Bilprovningen släppt sin besiktning statistik 2022 för just A-traktorer.

 Brister hos sju av tio A-traktorer

Av de drygt 3 000 A-traktorer som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade sju av tio (65,5 procent) brister. Bristerna måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Högst andel A-traktorer med brister hade Gotlands län med hela 84,6 procent och lägst andel Östergötlands län med 51,4 procent. 50,6 procent av A-traktorerna hade så pass stora fel som kräver ombesiktning. Detta är mer än dubbelt så mycket jämfört med personbilar, där motsvarande andel var 21,6 procent.

Vanligt att A-traktorer ändras

14,3 procent av A-traktorerna fick anmärkningar under System Övrigt, såsom ändring och identitet. Jämfört med andra fordonsslag är detta en ovanligt hög andel. Motsvarande siffra för personbilar var 2,6 procent.

Vid besiktningen konstateras att A-traktorer ofta är ändrade jämfört med andra fordonsslag. Exempel på detta är att konstruktionen ändrats så att fordonet går fortare än tillåten hastighet eller att det har byggts om på något sätt.

Negativ utveckling

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2021 och 2022 visar att andelen A-traktorer som fick anmärkningar ökade med 2,6 procentenheter från 62,9, till 65,5 procent och att andelen som hade fel med krav på ombesiktning steg med 2,9 procentenheter, från 47,7 till 50,6 procent.