Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna i en rapport från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Rapporten, som åtta län står bakom, är ett underlag till regeringens infrastrukturplanering.

– Vi konstaterar att Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. För hela landet är det viktigt att Arlandas funktion stärks med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.Det är också viktigt att förbättra den internationella tillgängligheten med tåg i regionen, både vad gäller förbindelser mot Norge och kontinenten, säger Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala och ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

– För Sverige som ett starkt exportberoende land har Arlanda en avgörande betydelse och fler internationella direktförbindelser behövs. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Därför måste alla städer i Stockholm-Mälarregionen få snabba direktförbindelser med Arlanda genom spårbunden kollektivtrafik. Även prioriterade körfält för buss till och från huvudstaden behövs så att kollektivtrafik blir det självklara valet för att åka till Arlanda och inte bil som det är idag, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd Region Stockholm och vice ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

Åtta län samarbetar för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft
De åtta länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och Gävleborg samarbetar i Mälardalsrådet för bättre transporter. Länen framhåller hur central Arlanda flygplats är för hela Stockholm-Mälarregionens konkurrens- och attraktionskraft. Bättre trafiklösningar behövs så att fler ska kunna ta tåg och buss till flygplatsen. Den internationella tågtrafiken behöver bli bättre med smidiga och klimateffektiva förbindelser mot både Norge och Danmark samt vidare mot kontinenten. För näringslivet och den stora konsumentmarknaden i Stockholm-Mälarregionen måste godstransporterna vara hållbara och effektiva. God internationell tillgänglighet med sjöfart förutsätter tillgängliga terminaler och en upprustad isbrytarflotta.

Arlanda, Foto: Daniel Asplund/ Swedavia