Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med i storleksordningen 75 procent i år. Detta som en direkt följd av Coronapandemin som slagit hårt mot flygindustrin. Enligt en rapport från Transportstyrelsen är bedömning är att inte heller år 2026 har flygtrafiken hunnit hämtat sig till samma nivåer som innan pandemin.

Transportstyrelsens passagerarprognos, som omfattar åren 2020-2026, förutspår en minskning av antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 74 procent under 2020. Det motsvarar drygt 16,5 miljoner färre avresande passagerare jämfört med 2019.

Den nedgång vi sett för den civila luftfarten i år saknar motstycke. Tidigare exempel på händelser som påverkat den civila luftfarten är terrorattacken 11 september 2001, finanskrisen 2008, Gulfkriget, och sars-epidemin. Ingen av dessa kriser kommer ens i närheten av det som flygbranschen just nu genomlever, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

För 2021 räknar Transportstyrelsen med att flygtrafiken kan börja återhämta sig. Men det förutsätter att det inom en relativt snar framtid finns fungerande vaccin mot covid-19, och att massvaccineringar kan påbörjas. Givet detta så förväntas tillväxttakten vara hög de närmast kommande åren, för att sedan successivt avta.

Men om det däremot skulle dra ut på tiden så lär prognosen långt ifrån kunna infrias. Vi följer därför utvecklingen nogsamt och är beredda att revidera våra prognoser om och när det finns ny information av betydelse säger Simon Posluk.

Fortfarande lägre antal passagerare 2026

Antalet passagerare bedöms fortfarande vara lägre än innan pandemin så långt prognosen sträcker sig. För 2026 förutspås antalet passagerare uppgå till cirka 20,2 miljoner vilket fortfarande är cirka 10 procent mindre än under 2019.

Det är cirka två miljoner färre passagerare än under 2019, så vi räknar inte med att trafiken återhämtar sig fullt ut under prognosperioden säger Simon Posluk.

Foto: Transportstyrelsen