Det är Huyndai Motor Group som har utvecklar och tagit fram en helautomatisk laddningsrobot, ACR (Automatic Charging Robot) för elbilar. Man behöver inte ens kliva ur bilen för att ta fram kablar eller öppna laddningsluckan, ACR sköter om hela laddproceduren.  

Är det här onödig lyx eller framtid? På Huyndai menar man att ACR kommer bidra med att förenkla elbilsladdning och göra den bekvämare, särskilt i mörka miljöer. Den kommer även att förbättra tillgängligheten, speciellt för personer med rörelsehinder då laddningskablar blir allt tjockare och tyngre för att möjliggöra höghastighetsladdning.

AI teknik 
Det kan låta simpelt men det många tekniska faktorer som ska samsas för att systemet ska fungera klanderfritt. Bilens parkeringsplats, formen på laddluckan, väder, potentiella hinder och laddkabelns vikt spelar stor roll. För att roboten säkert skall kunna fästa laddkabeln till kontakten krävs mjukvaruteknik som samtidigt kan beräkna multipla variabler. Roboten är försedd med laser sensorer om något rörligt eller stillastående hinder skull komma i vägen. För ändamålet har Hyundai utvecklat en algoritm som tillämpar 3D-kamerabaserad AI-teknik för robotar. Hyundai har släppt en Youtube film som visar hur roboten kommunicerar med det stillastående fordonet och beräknar den exakta platsen via en integrerad kamera. Därefter öppnar roboten laddningsluckan och fäster laddningskabeln i fordonet och laddningen påbörjas. När laddningen är klar tar roboten ur kabeln och stänger luckan.

Automatic Charging Robot från Huyndai