Under 2018 omkom 52 oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet, varav 41 på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim eller lägre. Hela 34 procent av trafikanterna kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor där nästan hälften av all trafik går över gällande hastighetsbegränsning. Det visar NTF:s mätningar på cirka 1.5 miljoner fordon fördelade mellan 67 mätpunkter i 23 tätorter. Forskning har visat att det är 2–3 gånger högre risk för en fotgängare att dödas om man blir påkörd i 50 km/tim jämfört med 40 km/tim.