DEKRA:s batteritest för elbilar har tilldelats den tyska mobilitetsbranschens innovationspris. Priset erkänner specifikt innovationer inom fordonssektorn och delas ut för tredje gången av det ”tyska förbundet för transportvetenskap”, DVWG.

Som oberoende organisation inom besiktning, provning och certifiering engagerar sig DEKRA för övergången till lösningar inom säkerhet och hållbarhet på vägen mot morgondagens mobilitet. Detta gäller väg-, järnvägs-, vatten- och lufttransport. DEKRA:s experter är även involverade inom mikromobilitet, säkerhet för cyklister och skyddet av fotgängare.

DEKRA:s batteritest introducerades i början av 2022 och har sedan dess införts i flera länder i Europa. I Sverige utförs batteritestet på samtliga DEKRA:s besiktningsstationer och finns även tillgängligt som en SaaS-lösning för bilhandlare av begagnande elbilar. Testet kan användas för att göra en pålitlig bedömning av hälsotillståndet för batteriet i en elbil, inom loppet av 15 minuter. Processen har validerats av RWTH Aachen University och är internationellt patenterad.

En mycket kort testkörning med en accelerationssträcka på omkring 100 meter är tillräcklig för DEKRA:s batteritest. Olika nyckeldata för batteriet läses ut via det inbyggda diagnostikgränssnittet. Den verkliga innovationen ligger emellertid i klassificeringen av mätningarna med hjälp av en mycket komplex algoritm och en omfattande databas. För detta ändamål fastställs grundläggande data under testkörningar, för varje individuell fordonstyp, under olika miljöförhållanden som värme eller kyla – följt av ytterligare komplexa, AI-stödda beräkningar. Batteritestet kan därför mäta batteriets hälsotillstånd transparent och oberoende på 15 minuter. Detta möjliggör det nödvändiga förtroendet för batteriets hälsotillstånd. Testet syftar till att bidra till ökad acceptans för begagnade elbilar när det gäller konsumentskydd.

Juryns motivering

  • Bidrar till ökad acceptans för begagnade elbilar.
  • Patenterat test infört i flertalet länder i Europa inklusive Sverige.
  • Juryordförande: ”Betydande bidrag till hållbar mobilitet”.