DB Cargo Full Load Solutions, är en aktör inom hållbara logistik- och transportlösningar som samordnat en transport av upp till 36 ton tunga kokiller som ska till svenska stålverk. Från Italien, genom Europa och upp till mottagare runt om i Sverige går frakten med järnvägstransport. Då är det viktigt att lastsäkringen är optimerad. 

Under det senaste decenniet har DB Cargo Full Load Solutions transporterat upp till 36 ton tunga kokiller till stålverk runt om i Sverige. Kokill, en gjutform för flytande metall, är både tungt och skrymmande gods som kräver specifik specialutrustning för att transporten ska vara möjlig att genomföra. Full Load Solutions använder även lastbil och sjöfrakt som transportmedel på kortare sträckor, men det är främst på järnväg de transporterar gods, precis som vid den här dörr-till-dörr-lösningen. I de fall då avsändare eller mottagare inte är ansluten till järnvägsspår transporteras godset med lastbil till och från terminalen.

Under de tio år som transporterna rullat i Full Load Solutions regi har ett nära samarbete pågått mellan anställda på flera Full Load Solutions-enheter runt om i Europa, som alla på ett eller annat sätt berörs under transportens gång, säger DB schenker i ett pressmeddelande.