Sju av tio svenskar tycker att cyklister och gående ska visas mer hänsyn när städerna bygger nya vägar. I botten på prioriteringslistan märks bland andra elsparkcyklister, taxichaufförer och lastbilsförare. Det visar en Sifo-undersökning

Gående och cyklister prioriteras ofta högt vid trafikplanering i tätortsmiljö. Ändå tycker fler än sju av tio att deras behov och intressen inte tas tillvara tillräckligt. Hela 74 procent anser att infrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge plats åt ett ökande antal cyklister. Motsvarande siffra för gående är 72 procent. Efter cyklister och gående är det bussar och bilar som flest tycker bör visas större hänsyn när trafikfrågor diskuteras, en ny väg byggs eller en befintlig väg byggs om (49 resp. 48 %). Längst ner på listan återfinns lastbilsförare (29 %), taxichaufförer (28 %), mopedister (26 %), elsparkcyklister (26 %), motorcyklister (25 %), mopedbilförare (23 %) och traktorförare (21 %).

Men det finns geografiska skillnader. Mest positiva till att cyklister och fotgängare får mer plats i stadens rum är man i Övre Norrland (81 resp. 83 %) och i Malmö (84 resp. 76 %). Starkast stöd för bilen hittas i Övre Norrland (53 %) medan det är lägst i Norra Mellansverige (41 %). Även i Stockholm (49 %), Göteborg (51 %) och Malmö (50 %) är det fler som vill se satsningar på bilen än genomsnittet.

Trängsel och brist på parkeringar, som dessutom är dyra, är vardag för bilisterna storstäder. Samtidigt utgår nästan alla åtgärder från att bilåkandet och framkomligheten med bil ska minska. Att varannan storstadsbo tycker att bilen borde visas mer hänsyn i trafikarbetet är tydligt visar undersökningen.

(Foto Hornstull Stockholm)

Fråga: Vilken trafikgrupp borde samhället ta större hänsyn till vid trafikplanering i städerna?

Trafikgrupp

Totalt

Kvinnor

Män

Bilister

48 %

46 %

50 %

Lastbilsförare

29 %

26 %

33 %

Taxichaufförer

28 %

28 %

28 %

Bussförare

49 %

51 %

48 %

Cyklister

74 %

75 %

73 %

Mopedister

26 %

26 %

26 %

Motorcyklister

25 %

24 %

27 %

Gångtrafikanter

72 %

74 %

70 %

Elsparkcyklister

26 %

26 %

26 %

Traktorförare

21 %

20 %

22.00%

Mopedbilförare

23 %

23 %

23 %

Vet ej

9 %

10 %

8 %