Besiktningsstatistik för 2021 visar fortsatt stora brister hos personbilar och att var femte underkänns med krav på efterkontroll.

I rådande pandemi är det många som föredrar bilen framför andra färdmedel. Med allt fler på vägarna – och dessutom i nuvarande halka och mörker – är utfallet av Besiktningsstatistiken för 2021 särskilt oroväckande då den tyder på fortsatt allvarliga brister i den svenska personbilsparken.

Var tredje underkänd i kontrollbesiktningen

Under 2021 underkändes var tredje personbil (33,4 procent).

Högsta andelen underkända personbilar hade Värmlands län med 40,3 procent. Lägsta andelen underkända hade Västmanlands län med 30,2 procent.

Brister i bromsar vanligaste orsaken till efterkontroll

Var femte personbil (21,1 procent) underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan de är åtgärdade. Därefter måste det uppvisas på nytt och en fackmannamässig bedömning göras av att felen avhjälpts.

Den vanligaste orsaken till att personbilar underkändes med krav på efterkontroll var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, främst ojämn bromsverkan, brister i komponenter som tillhör hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar.

– För att förebygga slitage och fel är det viktigt är att underhålla bilens bromsar. Det gör du bland annat genom att regelbundet använda parkeringsbromsen och framför allt genom att ibland göra lite kraftigare inbromsningar vilket ”hettar upp” och är bra för bromsbelägg och bromsskivor, säger besiktningskontrollanterna.

Positiv utveckling över tid

Även om underkännandefrekvensen kan tyckas hög är utvecklingen positiv över tid. En jämförelse mellan besiktningsstatistiken 2020 och 2021 visar att andelen underkända personbilar sjönk med 1,3 procentenheter, från 34,7 till 33,4 procent. Personbilar besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.