Från och med den 1 januari 2024 justerar DHL Express Sverige priserna med 8,9%

Det är inget ovanligt i sig att DHL justerar sina priser, DHL Express justerar sina priser årligen, med hänsyn till inflation, valutaförändringar och andra ökade kostnader. Men det går inte bortse i från att kommande höjning är hög. I skrivande stund har inte några andra fraktbolag aviserat sina prisjusteringar för 2024, men det går antagligen att räkna med liknande höjningar för hela branschen.

Peter Ervasalo, vd, DHL Express Sverige skriver i ett pressmeddelande: Med den årliga prisjusteringen kan vi fortsätta investera i förbättrade lösningar, öka flexibiliteten i vårt nätverk och fokusera på vårt ansvar gentemot miljön och leverera gröna och hållbara logistiklösningar.”