En pressad ekonomi för många bilberoende i Sverige bidrar till att många bilägare drar in på service och reparationer. Dåligt underhållna bilar riskerar drabba trafiksäkerheten och miljön, därför behövs ett RUT-avdrag för bilreparationer riktat till bilägare i glesbygd. Några av de samhällsgrupper som får bära en extra tung ekonomisk börda är de som bor i Sveriges utpräglade glesbygdsområdena och är helt beroende av sin bil för att kunna klara vardagen.

Många svenska hushåll befinner sig på grund av bland annat faktorer som coronapandemin, kriget i Ukraina och den rekordlåga värderingen av den svenska kronan i en närmast unik situation, med en ovanligt hög inflation, höga räntor och som grädde på moset en lågkonjunktur. Därför anser vi att ett RUT-avdrag för bilservice bör omfatta alla privatägda bilar.

Allt har blivit dyrt

Många bilägare i Sverige som är beroende av bilen till vardags får också känna av en närmast unik situation med ovanligt höga priser på drivmedel, service och reparationer och ovanpå det rekordhöga prislägen på både nya och begagnade bilar.

Att köpa en ny eller nästan ny bil har därför blivit ouppnåeligt för fler än på länge. Därför är det också fler bilägare än på mycket länge som tvingas fortsätta att äga och köra sin bil – trots att de skulle ha velat byta den mot en nyare (modernare miljövänligare) eller mot en fabriksny bil . eller i vissa fall en elbil.

En konsekvens av det rådande ekonomiska läget i Sverige i dagsläget är därför att omställningen av vårt lands bilpark saktar in och att många fossilbilar rullar längre än de annars skulle ha gjort. Det medför en sänkt takt när det gäller övergången till modernare och mer miljövänligare alternativ så som eldrift.

Och när fler äldre fossilbilar fortsätter att rulla på svenska vägar istället för att skrotas eller säljas vidare på export så är det desto viktigare att dessa bilar får ett fullgott underhåll, inte minst med avseende på trafiksäkerheten och miljön.

Stöttning skulle ge ökade intäkter

Att ge ekonomisk stöttning till hundratusentals i form av RUT-avdrag till bilägare i Sverige har förstås en ansenlig prislapp för alla oss skattebetalare. Å andra sidan kommer reformen lätta den ekonomiska bördan för många hushåll, samtidigt som den ökar skatteintäkterna då många bilägare köper mer service och reparationer av sin bil än de annars skulle ha gjort. Det kommer även, likt vad som redan skett i andra branscher, bidra till en mer sund konkurrens och ökade skatteintäkter då färre bilägare kommer känna sig tvungna att köpa bilreparationer svart.

Vi tycker därför att Sveriges Regering skall ta till sig vårt förslag redan nu så att RUT-avdraget för bilservice blir verkligt redan 2024. Det anser vi behövs för en sundare konkurrens och ett mer trafiksäkert samt miljövänligare Sverige.

 

Lars Bergmark, vd och Johnny Bräster, ordförande

Svenska Fordonsbranschen

Läs mer om Sveriges Bildelsgrossisters Föreing här