Nya siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen, visar att var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter och skulle därmed inte klara Transportstyrelsens synkrav för att ta körkort. 

Under 15 år har Synoptik årligen i oktober testat synen på bilister i samband med kontrollbesiktningen på Bilprovningen, och inräknat årets undersökning närmar sig underlaget 35 000 förare. Varje år visar undersökningen att en betydande andel inte når upp till det synkrav som ställs av Transportstyrelsen för att få ta B-körkort, vilket är att ha minst 50 procentig syn med båda ögonen (visus/synskärpa 0,5). Det skulle innebära att cirka 600 000 förare i Sverige kör runt med bristfällig syn.

I samband med Synbesiktningen besvarar bilisterna en enkät om syn och trafiksäkerhet. Resultatet visar att 9 av 10 vill ha ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, något som många andra länder inom EU redan har. 65 procent av de tillfrågade tycker att det är svårt eller mycket svårt att se vid mörkerkörning och 80 procent upplever att de blir besvärade av bländade lyktor från mötande fordon.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2023

  • 9 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2023 genomfördes under perioden 2–31 oktober. 1 715 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 119 bilister gjorde ett syntest.